คำอธิบาย

"ใจมันได้" R&B x Pop x Synth Pop 80's 90s's Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

𝙣𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙
BPM: 87
Key: Eb Major

intro 0:00
verse 0:13
hook 0:57
verse 1:20
hook 2:04
hook 2:26
outro 2:48

วางขายวันที่

16/11/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul, Indy

tags