คำอธิบาย

"Come Through" R&B Soul x Smooth R&B Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ
✨ Instagram: @shineboyzzzzzz
🐳 Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys

🐳 Key : F# Major
🎉 Tempo : 73 BPM

0:00 Intro
0:13 Verse
0:52 Hook
1:18 Verse
1:58 Hook 2x
2:50 Out

วางขายวันที่

26/11/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Rb Soul

tags