คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้
*Ton 006 Full.mp3
*Ton006 Tracking BKT.wav
สามารถนำไฟล์ที่ได้ไปแต่งคำร้อง และเข้าห้องบันทึกเสียงได้เลยทันที

วางขายวันที่

17/12/2019

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Electronic, Pop