เกี่ยวกับฉัน

FB: Tewish Krishnamara
Youtube: Tewish K.
Instagram: ttktae
เรียนจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกกีต้าร์ไฟฟ้า
อาชีพปัจจุบัน: นักดนตรีอิสระ

รับ Produce, Arrange, Record, Edit, Mix, Mastering, อัดกีต้าร์, เบสและร้องไกด์ครับผม สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับผม


ผลงานที่ผ่านมา