คำอธิบาย

R&B Beat : Bad for me
Format : 48kHz 24 bit
BPM 125
Key C#
File : wav
Contact
Facebook : Poomrapee Captain
E-mail : captain2315@gmail.com

วางขายวันที่

16/10/2021

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Rb Soul