คำอธิบาย

KEY:D major
BPM:69
สิ่งที่จะได้หลังการซื้อ ได้เเก่
ตัวไฟล์ดนตรี mastered ที่ไม่มีเสียง tage

วางขายวันที่

23/09/2022

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul, Indy