คำอธิบาย

"เรื่องมันแซด" Joji x Lofi Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ
✨ Instagram: @shineboyzzzzzz
🐳 Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys

🦄 Key : Eb Major
🎉 Tempo : 69 BPM

intro 0:00
verse 0:13
hook 1:09
verse 1:37
hook 2:05
outro 2:33

วางขายวันที่

18/08/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Electronic, Hiphop, Jazz

tags