คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav

ติดต่อสอบถาม/จ้างงาน
🌹https://www.facebook.com/prodshineboys
🐼Instragram : @shineboyzzzzzz
👽อ่านรีวิวผลงาน https://bit.ly/32uwOeu

🦄 Key : D Major
🎉 Tempo : 109 BPM
⌚Time Signature : 4/4

Intro 0:00
Verse 0:08
Hook 0:44
Verse 1:03
Hook 1:39
Bridge 1:56
Hook 2:14
Hook 2:31
Outro 2:49

วางขายวันที่

02/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Pop, Rb Soul

tags