คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav

🦄 Key : B Major
🎉 Tempo : 71 BPM
⌚Time Signature : 4/4

✨ เมื่อใช้บีทโปรดให้เครดิต ( Prod. Shineboys )

Intro 0:00
Verse 0:26
Pre 1:07
Hook 1:20
Verse 1:47
Pre 2:28
Hook 2:41
Outro 3:08

วางขายวันที่

28/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Hiphop, Pop, Rb Soul

tags