คำอธิบาย

"แม้เธอไม่สนจาย" R&B x 80's 90s's

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ,สอบถาม :
Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys
Instagram: @shineboyzzzzzz

𝙣𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙
BPM: 70
Key: A Major

intro 0:00
verse 0:27
hook 0:54
verse 1:22
hook 1:49
hook 2:17
outro 2:44

วางขายวันที่

13/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul

tags