คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อเพลงนี้

- Easy Love Backing Track wav.
- Easy Love Guide mp3.
- Easy Love Lyrics
- Multitrack (ติดต่อ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/chamakh.a.a/
0654429244

Lyrics

Driving along with you beside me
The dream is coming true
always get me lost in your smile
just feel my love

baby put me at the top of the world
by your word
say you’re over the moon..

** when I’m right here with you
your love is so simple and sweetest
with the color of the sunset
(shadin’ the sea)
Whisper love in your ears

oh I can’t imagine that
it would be wedded bliss when there are you gon be so perfect
then we gonna ride together you and me from west to east
no makeup needed cause I love your imperfection
look at you while we take the scenic route
I just want this moment lasts forever with ma boo
just me and you
this combination ooh

** when I’m right here with you
your love is so simple and sweetest
and I need you right here
(I love when you’re here)
In the passenger side
** when I’m right here with you
your love is so simple and sweetest
with the color of the sunset
(shadin’ the sea)
Whisper love…

Easy love
And that’s enough
With the one I love a lot
Your perfume’s soft and gentle left in car your certain smell so satisfied with you we gonna ride

** when I’m right here
You got the love that’s so simple and sweetest girl
I wish all this stuff stays forever
(I love when you’re here)
In the passenger side

You..
your love is so simple and sweetest
with the color of the sunset
(shadin’ the sea)
Whisper love in your ears

Easy love
And that’s enough
With the one I love a lot
Your perfume’s soft and gentle left in car your certain smell so satisfied with you we gonna ride

วางขายวันที่

11/06/2024

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Indy

tags