คำอธิบาย

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav

🦄 Key : Bb Major
🎉 Tempo : 86 BPM
⌚Time Signature : 4/4

✨ เมื่อใช้บีทโปรดให้เครดิต ( Prod. Shineboys )

Intro 0:00
Hook 0:11
Verse 0:33
Hook 1:06
Verse 1:29
Hook 2:02
Hook 2:25
Outro 2:47

วางขายวันที่

17/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul, Indy

tags