คำอธิบาย

"แววตาที่หายไป" R&B x Synth Pop 80's 90s's Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ : https://www.facebook.com/prodshineboys

𝙣𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙡𝙚𝙨 𝙪𝙨𝙚𝙙
BPM: 92
Key: Eb Major

Timestamp (no need to follow)
intro 0:00
hook 0:20
verse 0:41
hook 1:23
verse 1:44
hookx2 2:26

วางขายวันที่

19/08/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Rb Soul, Funk, Indy

tags