คำอธิบาย

"Just U" Indie Pop x Bedroom Pop Type Beat

สิ่งที่จะได้รับ
- ไฟล์ Backing Track .wav
- ไฟล์ Backing Track .mp3
- ไฟล์ Multitrack .wav ( เพื่อการนำไปทำงานต่อในห้องอัดหรือแก้ไข)

ติดต่อ
✨ Instagram: @shineboyzzzzzz
🐳 Facebook : https://www.facebook.com/prodshineboys

Key F
Bpm 99

intro 0:00
verse 0:19
hook 0:58
intru 1:36
verse 1:56
hook 2:35
hook 3:13
outro 3:52

วางขายวันที่

21/06/2023

คนทำดนตรี
แนวเพลง

Pop, Indy

tags